Aktualności

W dniu 12 października uczniowie klasy pierwszej stali się pełnoprawnymi członkami naszej społeczności szkolnej i zostali pasowani na uczniów. Zanim to jednak nastąpiło musieli wykazać się wiedzą i umiejętnościami niezbędnymi do zdobywania wiedzy i bycia wzorowymi uczniami. Egzamin przeprowadziły uczennice klasy VI, które po każdy dobrze wykonanym zadaniu przyznawały pierwszoklasistom zasłużone dyplomy. Dzieci udowodniły, że w pełni zasłużyły na bycie uczniami naszej szkoły. Po uroczystym ślubowaniu nastąpił akt Pasowania na ucznia, którego dokonał Pan Dyrektor Andrzej Gałowicz. Dzieci otrzymały pamiątkowe dyplomy, plakietki oraz kuferki z łakociami. W drugiej części uroczystości uczniowie oraz przedstawiciele Rady Rodziców podziękowali nauczycielom za codzienny trud, zaangażowanie i troskę o dobro wychowanków.


Zawiadomienie

Na podstawie § 26 ust. 7 Statutu Młodzieżowej Rady Miejskiej w Jedliczu stanowiącego załącznika do Uchwały Nr LVII/440/2018Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 22 czerwca 2018 roku w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Jedliczu oraz nadania jej statutu - zwołuje I sesję zwyczajną Młodzieżowej Rady Miejskiej w Jedliczu na dzień 24 X 2018 na godzinę 12.00 w sali narad Urzędu Gminy Jedlicze przy ulicy Rynek 5, z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie sesji przez Przewodniczącego Rady Miejskiej w Jedliczu.
  2. Złożenie ślubowania przez Radnych Młodzieżowej Rady Miejskiej w Jedliczu.
  3. Wybór Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Miejskiej w Jedliczu.
  4. Wybór dwóch Wiceprzewodniczących Młodzieżowej Rady Miejskiej w Jedliczu.
  5. Wybór Sekretarza Młodzieżowej Rady Miejskiej w Jedliczu.
  6. Wolne wnioski i sprawy różne.
  7. Zakończenie sesji.

W pt 5.10.br nasze przedszkolaki brały udział w zajęciach przyrodniczych w terenie. Zajęcia te prowadziła Pani Dorota Mróz- edukator, przyrodnik, członek Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków. Tematem było utrwalenie i poszerzenie wiadomości na temat ptaków gniazdujących w naszym parku. Dzieci miały okazję do obserwowania niektórych z nich przez lornetkę. Z pomocą Pani Dorotki szukały i rozpoznały sójkę, kosa, szpaka, sikorkę i inne ptaki. Odszukały tez nasiona grabu i trzmieliny, którymi żywią się te stworzonka. Będziemy je zbierać i karmić nimi ptaki zimową porą. Miło nam było gościć Panią edukator, zapraszamy w kolejnej porze roku.

28 września w Bibliotece Publicznej w Jedliczu podczas wieczoru poświęconego Stefanowi Żeromskiemu rozstrzygnięto konkurs fotograficzny „Apetyt na czytanie”. Nasi uczniowie Magdalena Rej, Natalia Maciejowska, Marcel Werner, Szymon Brill, Kacper Zych zostali wyróżnieni, za wykonane zdjęcia otrzymali książki i dyplomy. Gratulujemy!